Indywidualne dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Gwarantuje wypłatę dodatkowego świadczenia równego aktualnej sumie ubezpieczenia podstawowego: osoba uposażona otrzymuje podwójną wartość sumy ubezpieczenia, wynikająca z umowy podstawowej i z umowy dodatkowej.

Zakres
Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w nieszczęśliwym wypadku:

  • rozszerza zakres ochrony i wysokość wypłacanych świadczeń.
  • może zostać zawarte jednocześnie z ubezpieczeniem podstawowym lub w trakcie jego trwania w rocznice polisy.
  • gwarantuje wypłatę sumy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów
  • ubezpieczenie zapewnia ochronę na całym świecie.

Dla kogo
Ubezpieczenie może być zawarte jednocześnie z ubezpieczeniem podstawowym (Maximum, Optima) lub w trakcie jego trwania - w rocznicę zawarcia polisy. Ochrona kończy się w rocznice polisy, w roku ukończenia przez ubezpieczonego 65 roku życia.