Kompleksowe ubezpieczenie dla osób fizycznych Bezpieczny Dom

Propozycja skierowana jest do osób, które chciałyby kompleksowo, jedną polisą, ubezpieczyć swoje mienie, skutki nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Wybierając kompleksowe rozwiązanie Bezpieczny Dom, klienci płacą niższą składkę i otrzymują korzystniejszy zakres świadczeń niż przy zawieraniu oddzielnych ubezpieczeń. Dodatkowo składka może zostać rozłożona na raty.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia 
Kompleksowe ubezpieczenie Bezpieczny Dom obejmuje siedem rodzajów ubezpieczeń:

  • mieszkania,
  • budynki i lokale mieszkalne,
  • domy letniskowe i mienie w nich zgromadzone,
  • bagaż podróżny,
  • szyby okienne i drzwiowe,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

Korzyści
Osoby korzystające z ubezpieczenia Bezpieczny Dom otrzymują bezpłatnie pakiet świadczeń Assistance Dom. W razie nieszczęśliwego wypadku w domu pakiet ten pozwala klientom korzystać z pomocy medycznej, technicznej i informacyjnej. Assistance Dom zapewnia także opiekę nad domem i bliskimi w  przypadku hospitalizacji poszkodowanego klienta.

Okres ubezpieczenia  
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okresy roczne, ale ciągłość odpowiedzialności PZU S.A. zostaje zachowana przez opłacenie składki na następny okres w ciągu 30 dni po zakończeniu dotychczasowego okresu ubezpieczenia (tzw. trzynasty miesiąc).