Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • jacht-casco (ochrona jachtów lub sprzętu wodnego - np. kajaków, rowerów wodnych, desek surfingowych -  od ryzyka uszkodzenia i utraty),
 • OC użytkownika (odpowiedzialność cywilna użytkownika sprzętu wodnego wobec osób trzecich, innych niż załoga),
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków użytkownikówjachtów lub sprzętu wodnego (kierownika i członków załogi),
 • rzeczy osobiste.


Kompleksowe ubezpieczenie jest dla klientów rozwiązaniem korzystniejszym od pojedynczych umów. Szczególnie dogodna jest możliwość wyboru różnych zakresów ochrony (podstawowy, rozszerzony i pełny wariant ubezpieczenia jacht-casco).

 • Kompleksowe ubezpieczenie jest dla klientów rozwiązaniem korzystniejszym od pojedynczych umów. Szczególnie dogodna jest możliwość wyboru różnych zakresów ochrony (podstawowy, rozszerzony i pełny wariant ubezpieczenia jacht-casco). 

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Oferta adresowana jest do:

 • indywidualnych amatorów sportów wodnych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
  które w celach turystycznych lub sportowych eksploatują jachty żeglugi śródlądowej albo morskiej żeglugi przybrzeżnej.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
PZU S.A. ubezpiecza zarejestrowane jachty:

 • żaglowe,
 • żaglowo-motorowe,
 • motorowe (w tym skutery),
  a także inny sprzęt wodny (kajaki, łodzie, deski surfingowe i in.)


Ubezpieczenie obejmuje: 
1. eksploatację na akwenach śródlądowych oraz morskich wodach wewnętrznych RP - w celach turystycznych, sportowych i szkoleniowych,
2. okres wyłączenia z eksploatacji, 
3. transport lądowy.
Dodatkowa ochrona może zostać udzielona na czas udziału w regatach i zawodach sportowych.

Ubezpieczenie jacht-casco dla jachtów śródlądowych może być zawarte w zakresie:

 • podstawowym,
 • rozszerzonym o szkody w czasie transportu lądowego, kradzież lub rabunek,
 • pełnym.

Sprzęt wodny taki jak deski surfingowe , kajaki, rowery wodne itp. użytkownik może ubezpieczyć w ramach jacht-casco w zakresie podstawowym lub rozszerzonym o transport lądowy. 
Możliwe jest również ubezpieczenie statków żeglugi śródlądowej służących do innych celów niż uprawianie turystyki, sportu bądź szkolenia - na przykład używanych do celów zarobkowych, do przewozu pasażerów lub wykonywania prac rzecznych.  

Okres ubezpieczenia
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres jednego roku bądź czas krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe).