Kompleksowe ubezpieczenie małych podmiotów gospodarczych Bezpieczna Firma

Ubezpieczenie "Bezpieczna Firma" chroni w sposób kompleksowy mienie przedsiębiorstwa (składniki majątku trwałego, gotówkę, przedmioty wartościowe itp.) od ognia, innych żywiołów i kradzieży z włamaniem. Rozszerzona umowa może także dodatkowo chronić przedsiębiorstwo od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim, od utraty mienia w transporcie krajowym albo zniszczenia sprzętu elektronicznego firmy.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Umowy ubezpieczenia zawierane są z osobami prawnymi i fizycznymi prowadzącymi zarejestrowaną działalność gospodarczą, jeśli ich obroty w roku podatkowym nie przekraczają równowartości 500 000 USD.

Przedmiot i zakres  ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia może być wszelkiego rodzaju mienie - ruchome i nieruchome składniki majątku trwałego, środki obrotowe, gotówka, papiery i przedmioty wartościowe, mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi, mienie pracownicze, nakłady adaptacyjne. 
Zakres ochrony może ograniczyć się do pakietu podstawowego obejmującego ubezpieczenia:

  • od ognia i innych żywiołów,
  • od kradzieży z włamaniem i rabunku. 
    Możliwe jest rozszerzenie umowy o dodatkowe ubezpieczenia:
  • szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
  • odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim,
  • sprzętu elektronicznego,
  • mienia w transporcie krajowym (cargo).

Okres  ubezpieczenia