Ubezpieczenie Assistance Polska

Ubezpieczenie Assistance Polska gwarantuje kierowcom i pasażerom określonych pojazdów pomoc w trudnych sytuacjach  takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu, a także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu ciała kierowcy lub pasażera.
Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, medyczną i informacyjną, udzielaną na terenie całej Polski.
Ubezpieczenie Assistance Polska jest bezpłatne. Zawarcie umowy następuje łącznie z zawarciem umowy ubezpieczenia autocasco i na taki sam okres.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc techniczna, medyczna, a także informacyjna 
udzielana kierowcy i pasażerom pojazdu w związku z wypadkiem, awarią, kradzieżą, unieruchomieniem pojazdu oraz urazem ciała osoby ubezpieczonej, a także nagłym zachorowaniem kierowcy.
Ubezpieczeniem objęte są 
- Samochody  osobowe, 
- samochody kempingi  i mikrobusy, 
- samochody ciężarowe o ładowności do 2 ton, 
- przyczepy kempingowe oraz przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 ton,
- motocykle o pojemności silnika powyżej 50 cm3 ,
zarejestrowane w Polsce  i ubezpieczone w PZU S.A. w zakresie autocasco.

Rodzaje świadczeń:
I. Świadczenia dotyczące pojazdu.
1. Naprawa na miejscu zdarzenia (do 400 PLN) albo holowanie do zakładu naprawczego (do 400 PLN) albo do miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu (do 600 PLN). 
2. W przypadku braku paliwa - dostarczenie paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zatrzymania pojazdu.
3. W razie konieczności organizacja i pokrycie kosztów złomowania pojazdu.
II. Świadczenia dotyczące kierowcy i pasażerów.
1. zakwaterowanie w hotelu nie dłużej niż przez 3 doby (do 120 PLN za dobę na 1 osobę) - jeżeli pojazd jest unieruchomiony i naprawa nie może odbyć się w tym samym dniu, albo gdy pojazd został skradziony, bądź 
2. przejazd do miejsc zamieszkania albo do miejsca przeznaczenia. 
3. przejazd właściciela po odbiór naprawionego albo odzyskanego po kradzieży pojazdu. 
4. transport sanitarny ubezpieczonych jeżeli wskutek urazu ciała konieczna jest hospitalizacja. 
5. zapewnienie zmiennika w przypadku gdy kierowca doznał urazu ciała lub nagle zachorował. 
6. odwiedziny osoby ubezpieczonej hospitalizowanej dłużej niż 7 dni (przejazd i nocleg dla jednej osoby) 
7. transport zwłok w przypadku zgonu ubezpieczonego
8. udzielenie informacji o możliwościach zarezerwowania pojazdu zastępczego z wypożyczalni, udzielenie informacji o telefonach pomocy drogowej w całej Polsce, udzielenie informacji o lokalnej sieci autoryzowanych warsztatów samochodowych oraz przekazanie pilnej wiadomości dotyczącej zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową osobie wskazanej przez ubezpieczonego.
Naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu po awarii, przejazdy, zakwaterowanie w hotelu ,odwiedziny w szpitalu, realizowane są gdy zdarzenie miało miejsce w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego. 
Naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie po wypadku oraz wszystkie pozostałe świadczenia realizowane są niezależnie od odległości od miejsca zamieszkania ubezpieczonego.

Korzyści

  • bezpłatna pomoc na miejscu zdarzenia,
  • Telefoniczne Centrum Dyspozycyjne Assistance PZU S.A. działa całodobowo.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej
- ubezpieczenie bezpłatne