Ubezpieczenie Moto-Assistance Polska

Ubezpieczenie Moto-assistance zapewnia kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu pomoc w trudnych sytuacjach podczas podróży, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie lub kradzież pojazdu, choroba, obrażenia ciała lub śmierć kierowcy lub pasażerów. Ponadto w przypadku śmierci lub inwalidztwa będących następstwem wypadku przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Ubezpieczenie Moto-assistance ważne jest poza granicami Polski na terytorium państw objętych systemem "Zielonej Karty" z wyjątkiem Mołdawii i Ukrainy. 

 

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów.
 
Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są:
- samochody osobowe,
- mikrobusy, motocykle, 
- samochody kempingowe, 
- samochody ciężarowe o ładowności do 850 kg, 
- przyczepy kempingowe i przyczepy o ładowności do 2000 kg.
W ramach ubezpieczenia Moto-assistance PZU S.A. udziela pomocy technicznej, medycznej, informacyjnej i prawnej kierowcy i pasażerom pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, awarią, kradzieżą lub utratą pojazdu z innych przyczyn, a także jego unieruchomieniem. Ponadto przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące inwalidztwo lub śmierć ubezpieczonego.
Przykładowe świadczenia przysługujące w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem Moto-assistance:

Wariant standardowy:

 • holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego albo jego naprawa na miejscu zdarzenia (limit 250 euro),
 • zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w hotelu maksymalnie przez 2 doby, w razie gdy naprawa pojazdu nie może się odbyć w tym samym dniu, w którym zaistniało zdarzenie; świadczenie to przysługuje również wówczas gdy pojazd został skradziony lub nie nadaje się do naprawy (limit 75 euro za dobę na 1 osobę),
 • powrót do miejsca zamieszkania w kraju kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu,
 • dojazd posiadacza pojazdu po odbiór naprawionego za granicą lub odzyskanego po kradzieży pojazdu,
 • zapewnienie zmiennika kierowcy w celu powrotu do miejsca zamieszkania w RP ubezpieczonego pojazdu i pasażerów,
 • kasacja pojazdu (limit 100 euro),
 • leczenie ambulatoryjne oraz hospitalizacja kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu (limit 7500 euro na osobę),
 • transport medyczny rannych do szpitala lub do miejsca zamieszkania
 • transport zwłok do kraju,

Wariant lux (dodatkowo):

 • umieszczenie pojazdu na strzeżonym parkingu (limit 100 euro),
 • przesyłka niezbędnych części zamiennych, w przypadku gdy warsztat taką częścią nie dysponuje,
 • udzielenie pożyczki w celu opłacenia naprawy pojazdu
 • wynajem samochodu z wypożyczalni na czas naprawy, nie dłużej niż przez 4 doby,
 • zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w hotelu na czas naprawy, nie dłużej niż przez 4 doby (limit 75 euro na osobę za dobę),
 • usługi informacyjne tj. przekazywanie informacji oraz świadczenie przez telefon usług tłumacza,
 • pomoc prawna, tj. udzielenie zwrotnej pożyczki na kaucję oraz pokrycie kosztów zastępstwa procesowego i tłumacza.

Korzyści
- 2 warianty ubezpieczenia: standardowy i lux. Wariant lux obejmuje wszystkie   świadczenia przewidziane w wariancie standardowym oraz dodatkowe,
-  możliwość zawarcia umowy na wskazany okres (7 dni, 15 dni, 1-12 miesięcy).

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej

Wysokość składki uzależniona jest od:

 • okresu ubezpieczenia
 • rodzaju pojazdu
 • wariantu (standardowy lub lux)