Ubezpieczenie kredytów hipotecznych udzielanych osobom fizycznym do momentu ustanowienia hipoteki

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Ubezpieczenie kierowane jest do Banków, które chcą zabezpieczyć się przed brakiem spłaty kredytu przez kredytobiorcę w okresie do momentu ustanowienia hipoteki na rzecz Banku. 
 
Jakie są zalety tego ubezpieczenia
Bank jest zabezpieczony przed niewypłacalnością kredytobiorcy, uzyskuje odszkodowanie w wysokości poniesionej szkody.

Koszt ubezpieczenia
Stawki składki ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Bankiem

Sposób uzyskania ochrony
Podjęcie negocjacji z PZU S.A.