Elastyczna oferta dla odpoczywających Travel

 Ogień i inne zdarzenia losowe

Ubezpieczenie chroni mienie firmy handlowej m.in. od pożaru, oberwania chmury, wiatru powodzi czy zalania (również na skutek gwałtownego stopienia śniegu). Działa też np. w przypadku uszkodzenia dachu pod ciężarem śniegu czy osunięcia się ziemi. Udzielamy też ochrony przed skutkami działania dymu, nie tylko na skutek pożaru w ubezpieczonej firmie, ale również w jej pobliżu. Teraz możesz wybrac pomiędzy dwoma wariantami ochrony:

 
  • STANDARD to oferta obejmująca 15 wymienionych rodzajów zdarzeń (np. pożar, wiatr, deszcz, zalanie, przepięcie),

 

  • KOMFORT opartego na unikatowej formule "od wszystkich ryzyk", to znaczy, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w katalogu wyłączeń. 

Oferta dla turystów, którzy jadą odpoczywać i nie martwić się o opiekę zdrowotną.

Elastyczna oferta dla odpoczywających, czynnie też.

Jedziesz wylegiwać się na plaży, czy zjeżdżać na nartach? A może lubisz uprawiać sporty ekstremalne? Wyjeżdżasz do pracy? Podróżujesz sam, z rodziną czy większą grupą? Wyjeżdżasz za granicę czy zostajesz w Polsce? W ramach Warta Travel plus możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto nie lubi płacić za zbędne opcje, zaszyte w zwykłych pakietach.

 

Dlaczego warto?

 

Warta Travel plus podstawę pakietu stanowią opcje, które – naszym zdaniem - są niezbędne wszystkim turystom bez względu na miejsce czy cel wyjazdu. Będą to m.in.:

 

  • organizacja i pokrycie kosztów leczenia nawet do 800 tys. zł – jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi,
  • organizacja i pokrycie nielimitowanych kosztów związanych z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transportem zwłok,
  • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku,
  • podstawowy pakiet usług assistance, obejmujący m.in. pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej.

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowej ochrony, możesz wybrać m.in.:

 

  • wyjeżdżając na narty: rozszerzenie umowy o amatorskie uprawianie narciarstwa z assistance dodatkowym obejmującym koszty ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu narciarskiego w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego, odpowiedzialność cywilną oraz specjalny pakiet SKI PLUS,
  • wyjeżdżając z rodziną: dodatkowe usługi assistance, przewidujące m.in. zapewnienie opieki nad dziećmi w razie choroby lub wypadku rodziców czy organizację i pokrycie kosztów powrót osób bliskich (np. dzieci czy współmałżonka) 
  • wyjeżdżając do pracy: rozszerzenie ochrony dające gwarancję pokrycia kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą.