Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

PZU S.A. odpowiedziało na zagrożenia związane z awariami komputerów i utratą danych nowymi formami ochrony ubezpieczeniowej. Objęto nią szkody w sprzęcie elektronicznym, w nośnikach informacji, programach i zbiorach danych, a także zwiększone koszty ponoszone przez ubezpieczającego do czasu usunięcia powstałej szkody. Ochrona wymaga przede wszystkim elastyczności i nadążania za nowymi wyzwaniami. Rozumieją to nasi specjaliści i dlatego warunki ubezpieczenia w PZU S.A za pomocą dodatkowych klauzul mogą być dostosowane do zmieniających się z dnia na dzień potrzeb klientów i do specyfiki sprzętu.