Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ubezpieczenie obejmuje szyby i inne elementy wyposażenia bądź urządzenia budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, np. specjalne szyby antywłamaniowe, tablice reklamowe, neony, witraże, lustra, a także szklane i ceramiczne wykładziny ścian itp.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Umowy zawierane są zarówno z osobami prawnymi i fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jak i z tymi, które takiej działalności nie prowadzą.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby specjalne - antywłamaniowe, warstwowe i in.
 • oszklenia ścienne i dachowe,
 • płyty szklane stanowiące element mebli, stołów, lad sklepowych i gablot reklamowych,
 • szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin,
 • tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp.
 • neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne,
 • witraże,
 • lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach,
 • szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów.

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o koszty związane:

 • z ustawieniem rusztowań lub użyciem dźwigu,
 • z wykonaniem napisów reklamowych i informacyjnych na ubezpieczonych przedmiotach,
 • z transportem koniecznym dla naprawienia szkody,
 • z pokryciem oszkleń folią antywłamaniową i inną,
 • z wykonaniem usług ekspresowych.

Okres ubezpieczenia
Umowa może być zawarta na czas nieokreślony, okres roczny, lub okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe).